x

Niemal każda z Was słyszała o tym, że liczby w jakiś tajemniczy sposób wpływają na nasze losy. Mimo że twardo stąpam po ziemi, albo właśnie dlatego, wierzę w ich moc – to w końcu liczby! Poza tym, moje doświadczenia to potwierdzają.

Numerologia to przewidywanie z liczb, oparte na przekonaniu, że wszystko ma znaczenie i wpływa na koleje naszego życia. Dzięki liczbom zapisanym w dacie urodzenia, naszym adresie czy ilości liter w imieniu i nazwisku możemy poznać swoją karmę oraz misję z jaką przyszliśmy na świat. Odkrywamy swój potencjał, by w końcu zrozumieć w jakim kierunku zmierza nasz los.

 

DROGA ŻYCIA

Żeby dowiedzieć się, z jaką misją przyszliśmy na ten świat, należy zsumować swoją datę urodzenia (dzień, miesiąc i rok). W ten sposób odkryjemy Drogę Życia, która niesie informację o naszym przeznaczeniu.

 

LATA NUMEROLOGICZNE

Rok numerologiczny, w przeciwieństwie do kalendarzowego nie rozpoczyna się w styczniu. Trwa on od jesieni bieżącego roku kalendarzowego do jesieni kolejnego roku kalendarzowego, a jego początek i koniec jest wyznaczony przez nów księżyca, który następuje po 4 września.

Dotyczy on wszystkich ludzi o tej samej drodze życia, mówi o pewnych doświadczeniach, które będą im towarzyszyć w danym roku oraz na czym najlepiej się skupić i jakie niesie ze sobą możliwości. Mówi także o wpływach zewnętrznych, sprawach często niezależnych od samego człowieka, z którymi musi się zmierzyć i które warto wykorzystać dla własnego rozwoju i pomyślnego biegu wypadków. Jego wibrację wylicza się poprzez dodanie liczby drogi życia do sumy cyfr składających się na rok kalendarzowy.

 

LATA OSOBISTE

Poszczególne lata osobiste trwają od urodzin w roku bieżącym do kolejnych urodzin. Stanowią one cykl życia człowieka trwający 9 lat. Gdy ostatni cykl dziewiąty dobiega końca, zaczyna się ponownie pierwszy i tak dalej. Nasz rok osobisty obliczamy dodając sumę cyfr aktualnego roku kalendarzowego do naszego Klucza Wcielenia (suma liczby z dnia i miesiąca urodzenia).

Każdy rok osobisty przynosi ze sobą nowe wyzwania i stanowi punkt zwrotny. Opisuje on przybliżanie się do realizacji zadań naszego przeznaczenia oraz miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ukazuje wpływ badanego roku na naszą podświadomość i świadomość, wyraża wewnętrzne pragnienia i dążenia.

Lata Osobiste i Numerologiczne, maja na nas działanie nadrzędne, ponieważ są zindywidualizowane. Ich działanie zamyka się właśnie w dziewięcioletnich cyklach.

W związku z tym, że Rok Numerologiczny dotyczy wydarzeń „zewnętrznych”, a Rok Osobisty mówi o naszych „przemianach wewnętrznych”, idealny układ jest wtedy, gdy wibracje Roku Numerologicznego pokrywają się z wibracjami Roku Osobistego – jednak jest to rzadka sytuacja.

 

Każda z liczb jest symbolem. Pamiętajcie jednak, mimo że ich energia jest jedna, to nasze potencjały są różne. Zatem to, że ktoś jest numerologiczną np. jedynką i znajoma osoba też, wcale nie oznacza, że są podobne albo jednakowe. Tak nie jest, ponieważ urodziły się w innym czasie i poddawane są innym wpływom. Dlatego przede wszystkim najważniejsze jest zrozumienie samego siebie, sensu swego własnego losu, własnych lekcji do nauczenia w obecnym życiu, swoich ograniczeń i możliwości.

 

 

 

Więcej szczegółów oraz znaczenie poszczególnych lat znajdziecie na stronie Solaris – rozwój osobisty.