x

Reklamacje i zwroty

Regulacje odnośnie do:

  • prawa odstąpienia od umowy, w tym ograniczeń tego prawa, znaleźć można w regulaminie dostępnym na stronie swiadomabogini.pl. (paragraf 10)
  • prawa rękojmi i reklamacji można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie swiadomabogini.pl. (paragraf 8).

 

Procedura reklamacji:

Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Reklamacja może być złożona w dowolnej formie – przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie reklamowanych produktów bez wcześniej konsultacji z naszym biurem. Prosimy w tym celu o przesłanie wiadomości na adres: [email protected].

 

Odstąpienie od umowy:
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: BEST FACTORY MAGDALENA PYĆ-LESZCZUK, ul. Ptasi Raj 3 (01-976), Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.